I Gradus värnar vi om hållbar utveckling för vår värld. Inom vår verksamhet är vi dedikerade till att styra och minimera effekterna på miljön.

Miljö
Vi har miljömål som ger en engagerande hållbarhetssyn inom områden som råvaruanvändning, lagstiftning, avfall, utbildning och återvinning.
Gradus är fullständigt ackrediterad enligt ISO 14001:2004 där vi kan visa processer och utvärdera eventuell miljöpåverkan som kan uppstå från vår verksamhet eller våra produkter och tjänster.
 Gradus samarbetar med flera miljöbedömningssystem.
 På Gradus fortsätter vi därför hela tiden att förbättra vår miljöprestanda i linje med våra höga hållbarhetsambitioner.
 
Kvalitet
När det gäller kvalitet är Gradus ISO 9001:2015-certifierad
Gradus har ambitiösa kvalitetsmål som:

  • Förbättra vår servicekvalitet och kundnöjdhet i nära samarbete med våra kunder
  • Underhålla en hög kvalitet på bedömningarna från Iso-revisioner och granska våra kvalitetsprestationer
  • Koordinera produktutbudet för att minimera avfallet och säkerställa en effektiv användning av material och resurser
  • Utveckla produkter och processer i nära samverkan med leverantörer för att höja kvaliteten och minimera miljöpåverkan
  • Ständigt utveckla personalens kunskap och proffesionalism samt involvera personalen i kontinuerliga förbättringar