Du kommer aldrig att eliminera 100% av skadan - allt du kan försöka göra är att minska  sannolikheten av att skador uppstår och minimera effekten av eventuella skador på väggarna. Den bästa metoden och den mest kostnadseffektiva tillvägagångssätt är att zon-indela en byggnad efter typ av trafik man förväntar sig. 

Trafiknivåer:

Tänk på vilken typ av trafik området kommer att bli föremål för till och de olika trafikvolymerna mellan zonerna.

•Extrem belastning

•Tung belastning

•Medel trafikerat

•Lätt trafikerat

Orsaker till skador:

•Vagnar

•Bagage

•Rullstolar

•Sängar

•Gångtafik

•Fordon / truckar

Saker att tänka på för olika miljöer:

 Korridorer/cirkulationsområden

Rum 

Trafikhastighet

Fotgängare

Trafikens vikt

Stolar eller väskor som repar väggar

Storlek på vagnar/fordon

Trafiknivå

Trafiknivå

Typ av utrustning som används:

Sängar, papperkorgar, skrivare etc

Produkttips! Använd ”Heavy Duty” hörnskydden CGH eller CGR samt avbärarlisterna WGS eller WGR. Väggskyddskivorna SureProtect är också lämpade här.

Produkttips! Vanliga hörnskydd och väggskydd är lämpade för dessa områden

Senaste nytt