Välj rätt ledstänger 

Det är självklart hur man ska hantera situationer vid nysningar och hostningar även innan Covid-19 slog till. Men vad är det som gäller med ledstänger på exempelvis äldreboenden? Att ta hand om och skydda våra äldre är något av det viktigaste vi kan göra i dessa tider, tyvärr är coronaviruset ett av flera virus som florerar på äldreboenden.

Viruset smittar genom droppsmitta, med andra ord att viruspartiklarna finns i de mikroskopiskt små droppar som virvlar omkring i luften efter hostningar, nysningar och i utandningsluften. Dessa droppar kan sedan landa på olika föremål och på så vis smitta via indirekt kontaktsmitta.

Minska smittspridningen genom rätt materialval

På metall och trä i rumstemperatur verkar viruset, åtminstone i laboratoriemiljö, överleva i upp till fyra, fem dygn. Det innebär att ledstänger skulle kunna lagra smittämnen under flera dagar, därför är handhygienen och att desinficera ytor som människor uppmuntras att ta i väldigt viktig för att minska smittspridningen. När du väljer ledstänger är det viktigt att välja material som har en yta som är så porfri och jämn som möjligt. Dessutom ska materialet tåla olika typer av sprit och desinfektionsmedel. 

 

På Gradus sortiment av ledstänger och kombiskydd är utformade för att vara porfria, detta för att inga bakterier ska kunna gömma sig och det ska vara lätta att hålla hygieniska. Genom den goda designen som gör det lätt att desinficera och torka av. Nu kan du även välja ett träutseende på ledstängerna och ändå ha den hygieniska ytan! Kolla in vårt sortiment här.

 

 

Senaste nytt