Anställdas arbetsglädje och produktivitet på arbetsplatsen kan kopplas samman med deras arbetsmiljö. För oss är säkerhet en grundpelare för såväl våra anställda som för våra kunder. Därför fokuserar vi på arbetsmiljön på flera olika plan. 

Säkerhet

På Gradus är vi måna om att anställdas skall känna sig trygga genom ett välgrundat säkerhetstänk. Från det ögonblicket de kör in på parkeringen genom våra påkörningsskydd och säkerhetssystem, till när de går in i byggnaden, över våra entrémattor som förhindrar smuts och halka, vidare fram över våra textilgolv, för att slutligen ta sig till andra våningar där våra halksäkra trappkantslister  skapar rätt kontrast och markerar stegen , är Gradus med dem.

Med vår bakgrund som leverantör till sjukhus är vi också måna om att de produkter vi tillverkar skall vara lätta att städa och hålla höga hygienkrav. Inte minst viktigt i dessa tider för att personalen skall känna sig trygga.  

Utöver detta förhöjer vi säkerheten genom att säkerställa så att alla snubbelrisker av sladdar undviks genom att våra kabelkanaler. Estetik och säkerhet i skön förening.

 

Förhindra eller dölja skador

Vill du sitta bredvid en skadad vägg eller sprucket tak? Nej, inte vi heller. Vi tycker inte heller att skadade väggar och dörrar ger ett mer nedgånget intryck än nödvändigt. Att planera för väggskydd i din kontorsdesign är alltid att föredra då du redan tidigt i processen hjälper till att bibehålla byggnadens miljö.

Det många inte tänker på är att väggskydd inte endast skyddar byggnadens interiör utan även förskönar kontorsdesignen. Välj mellan över 35 färger med både varierande ytbehandlingar och eget motiv eller mönster. Valmöjligheterna är många för att du ska kunna göra din interiör unik och samtidigt skydda ytorna. 

 

Skydda stora ytor och skapa intresse

När vi introducerade SureProtect Design® var vår vision att erbjuda modern och stilfull kontorsestetik. Möjlighet till att lyfta byggnadsinredningar samtidigt som vi kan erbjuda ett utmärkt ytskydd. Även här erbjuder vi flera valmöjligheter; olika trä- eller metallfinish, där du har möjlighet att skapa en egen design beroende på vilken känsla du vill förmedla i lokalen. 

 

Utanför arbetsplatsen

På Gradus är det viktigt att våra anställda mår bra även utanför arbetsplatsen. Vi vill därför uppmuntra till en hälsosam livsstil. Gemensamma aktiviteter stärker inte endast banden mellan oss anställda utan kan även bidra till hälsosamma och medvetna val i vardagen. Inom hälsobiten finns även kosten och pausen/vilan. Vi vill uppmuntra till en hälsosammare kost genom ett välutformat lunchrum. Allting för att minska andelen som äter framför sina skärmar eller vid sina skrivbord. Varför inte erbjuda en härlig skål med frukt för att uppmuntra till hälsosammare mellanmål?

Oavsett vad dina intentioner är vill vi lyfta tanken vad en trivsam arbetsmiljö kan bidra till. Låt dina anställdas välbefinnande bli en prioritering.

Vi bistår dig gärna med vår kunskap. 

Senaste nytt