En genomtänkt inredning på demensboende ger minskad ångest och stress för de boende genom att undvika förvirring och minimera distraktioner.

Detta görs genom att ge ledtrådar av att markera eller dölja områden. Exempelvis  genom att dörrar till personalutrymmen/förråd bör vara väl dolda men områden till matplats och enskilda rum markeras. Miljön skall också inspirera till aktivitet och interaktion. Här kan ledstången vara till hjälp om den är är lätt synlig för att ge vägledning och support. Golvet bör konsekvent i ton genomgående och vägga ska stå i kontrast till golven. Detta kan vara bra att tänka på när man väljer väggskydd. 

Nyckeln till att skapa eller unvika kontrast heter LjusReflektionsVärde (LRV). Ljusreflektion uttrycks som en procentsats och anger hur mycket av ljuset som reflekteras tillbaka när det träffar en yta. Det mäts på en skala från 0 till 100. 0 är perfekt absorberande svart och 100 är perfekt reflekterande vitt. I verkligheten återfinns aldrig dessa perfekta ytor, en ljus vit yta har normalt ett LRV-värde på 85. Vill man att det skall kontrastera bör LRV värdena skilja minst 30% och skall de döljas bör skillnaden vara mindre än 10%.

På bilden ser du ett exempel på att döja och kontrastera material. Dörren till vänster smälter in i väggen så att den är "dold" från brukaren vilket gör det mindre frestande för dem att "utforska". Ledstången är  mer än 30% LRV från väggkulören eftersom den används för stöd och vägledning. Genom att uppnå tonkontrast på dörren till höger på minst 30 % LRV är dörren lätt att känna igen och är lämplig för användning i personliga sovrum eller gemensamma utrymmen.

I Gradus katalog för väggskydd finner du LRV värden på alla våra väggskyddskulörer. Det kan du titta närmare på om du klickar här för katalogen eller här för kulöröversikten. 

 

Senaste nytt