Kraven på ledstänger är såväl estetiska som praktiska. De avser ofta balansstöd ofta vid nivåskillnader mellan gångytor. Det kan också rekommenderas även att korridorer förses med ledstång på minst en sida av väggarna,speciellt inom äldrevård, habilitering och rehabilitering. Kraven i byggnormerna är att ledstängerna ska vara lätta att gripa om.

Ledstänger är dock en kritisk ytan när det gäller smittspridning, då det är en så kallat tagyta. Med tagytor menas alla ytor som vi vidrör med våra händer. Här är basala hygienrutiner den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning. Daglig städning, i vårdmiljöer uppt till två gånger per dygn, skall mekanisk rengöring ske av alla tagytor. Detta utförs med ytdesinfektion. 

Därför är det viktigt med ett ytskikt som tål sprit och andra rengöringskemikalier samt att det är slätt så att bakterier och virus inte kan gömma sig någonstans. 

Gradus breda sortiment av ledstänger har dessa funktionskrav och erbjuder ett bekvämt, smidigt, kontinuerligt grepp som inte upplevs för kallt och tål tuffa kemikalier. De utprovade ytskikten finns i fyra alternativ: 

SHR40P  Aluminium med PVC-u-finish i 32 olika kulörer

SHR40W Aluminium med träeffekt i 5 olika trästrukturer

SHR40S Silveranodiserat aluminium 

SSHR42 Rostfritt stål

Behöves ledstängerna skarvas skapas tajta, snygga fogar med en speciell packning för att hämma bakterietillväxt. 

Du kan också kombinera ledstängerna med funktionen att skydda väggarna genom att välja Dual Rail eller Combi rail

Vill du veta mer om Gradus ledstänger – klicka här

Senaste nytt