Säkerhet, skydd och inkludering är en viktig del i våra produkter och vårt utbud. Det många inte tänker på är att det kan variera hur man inkluderar olika grupper beroende på behov. För dementa likväl som för de med defekt syn handlar det snarare om mörkheten eller ljusheten på ytskiktet, vilket mäts som ljusreflektionsvärden (LRV), än val av kulörer för att uppfatta signaler

I dokumentet ”Color Contrast & Perception” framtaget av Reading University har forskningen visat hur synskadade navigerar i byggnader och hur färg och kontrast ska användas för att ge vägledning. För detta används LRV-värden för att mäta kontrasten i produkter/ytor. Detta avgör i sin tur om en lämplig kontrast har uppnåtts mellan olika ytor. 

Slutsatsen som framgick av studien var att synskadade människor inte kan uppfatta några eller bara ett begränsat antal färger. Däremot kan personer med nedsatt syn istället uppfatta ljus och mörker, därför är LRV-värden en mycket lämpad metod för att mäta kontraster. Reflektansen som uppstår är den andel ljus som en yta reflekterar jämfört med mängden ljus som faller på ytan, LRV är värdet som ges för att beteckna mängden ljus som reflekteras. För dementa handlar det också om att skapa rätt kontrast där de behöver upptäcka inredningen exempelvis dörren till sitt rum men undvika kontrast i exempelvis golv där dementa uppfattar kontraster som något farligt.

I arbetet med att kategorisera ytor som skall skapa kontrast samt undvika kontrast för dementa har Gradus arbetat tillsammans med University of Sterling, en auktoritet inom hälsovetenskap och geriatrik forskning. Tillsammans med dem vill vi skapa hjälpmedel att inreda för demenssjuka. Som grund i detta arbete används kunskapen om LRV-värden. 

Att mäta i LRV-skala

Mätskalan som används är 1 till 100 beroende på procenten av det reflekterande ljuset, exempelvis mörka, matta och/eller ytor med textur absorberar en stor mängd ljus och har därför låga reflektionsvärden. Däremot reflekterar ljusa, glansiga och/eller släta ytor de flesta ljus som reflekteras och har därför höga reflektionsvärden. 

En färg som har LRV 60 (reflekterar 60% av ljuset som faller på den) reflekterar mer ljus än en färg med en LRV på 30. Viktigt att understryka är för att uppnå lämplig kontrast mellan ytor rekommenderas att det är minst LRV 30 i skillnad på två olika ytor. Vill du ta del av mer djupgående information kring kulörer och kontraster i din interiör? Klicka dig vidare och läs vårt dokument om Färger och Kontraster där du finner LRV-värden på våra produkter.

Tänk på att försöka inkludera behoven redan i din interiör! Fler nyheter inom detta område kommer att presenteras av Gradus inom kort.

 

 

 

Senaste nytt