Väljer du kulörer till interiören efter känsla eller finns det en strategi? Att förbättra tillgången till byggnader för alla användare i enlighet med Equality Act 2010 är grundläggande. Därför används så många verktyg som möjligt för att se till att byggnader designas eller renoveras för att skapa en inkluderande miljö.

Baserat på studier av Project Rainbow (ett forskningsprojekt framtaget av Reading University tillsammans med Royal National Institute of Blind People (RNIB), The Guide Dogs For The Blind Association (GDBA) och (ICI Paints) identifierades vikten av färg och kontrast för att förbättra inomhusmiljön för personer med nedsatt syn.

Project Rainbow kom fram till följande i sin forskning. Kritiska ytor definieras som stora områden av inredning som ger intryck av form, utrymme och avstånd när en person med nedsatt syn avläser exempelvis väggar, tak, trappor och dörrar. Fortsättningsvis informerar Project Rainbow att det är lättare att navigera om dessa områden har tydliga färgkontraster. 

 

Från mönster och ytor till färgval

Mönster - När man väljer mönster eller randig yta till en större yta är det viktigt att tänka på kontrasten. Därför är det viktigt att poängtera att färger med stora kontraster i oregelbundna eller geometriska mönster leder till att det är svårt för synnedsatta att navigera och bör av den anledningen undvikas. Om ett mönster används på en kritisk yta är det den färgen som upptar störst andel av ytan som är viktigast.

 

Reflekterande ytor - På kritiska ytor kan reflektiva och blanka ytor skapa förvirring för personer med nedsatt syn såväl som för personer med felfri syn. Därför bör det användas försiktigt och om möjligheten finns rekommenderas istället matt eller en mellanblank yta.

 

Två färger - På kritiska ytor där två olika färger används bör den övre delen av väggen ha en tydlig skillnad jämfört med takfärgen. På samma vis behöver den undre delen tydligt skilja sig från färgen som används till golvet.

- Mönstrade mattor utan markerade trappkanter kan upplevas som en ramp. 

- Golv bör inte vara skinande då det kan misstas för vattenpölar.
- Paneler i samma färg som golvet gör att rummet upplevs större än vad det faktiskt är. 

 

Särskilda funktioner i din interiör

Det är viktigt att identifiera områden som måste markeras för att en byggnad ska kunna användas effektivt av personer med nedsatt syn. Exempel på detta är trappkanter, ledstänger och dörrhandtag. Dessa bör vara i en färg med tydlig kontrast till bakgrunden där de är utplacerade.

 

Tänk på: Lägg lite extra vikt vid de detaljer i interiören som kan lyfta helhetsintrycket. Sådana detaljer kan exempelvis vara golvlister och dörrlister. Dessa bör vara i färger som används på andra större kritiska ytor.

- Trappkanter med avvikande färg och kontrast mot golvet bör användas för att urskilja avstånd.
- Dörrhandtag rekommenderas vara i färgkontrast till dörren.
- Tydliga kontraster mellan golv och vägg samt handtag och vägg.

Detta kan också lösas genom att montera SureProtect Dörrskydd på dörren.

På Gradus är det viktigt att interiören inkluderar. Förra veckan publicerades en artikel om LRV, där skrev vi bland annat om hur du bör designa utifrån LRV och samt hur du mäter LRV-värden. Artikeln hittar du här. 

Vi på Gradus arbetar med detta dagligen. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Senaste nytt