Oavsett vad det är för tid vi befinner oss i är det viktigt med väggskydd, men kanske ännu viktigare nu. Under det senaste året har vi fått lära att anpassa oss till avstånd och riktlinjer men även till bättre och striktare hygienrutiner. Men även om vi alla försöker och anstränger oss så kan det vara svårt att hålla 2-metersregeln speciellt i trånga utrymmen, där bland skolor, sjukhus och äldreboenden, så när människor håller avstånd blir slitaget på väggar mer synbart.

 

Likt vaccin hjälper till att skydda oss från virus, skyddar väggskydd väggarna från stötar och slitage. Våra väggskyddssystem innefattar allt från skydd av utvalda delar och sektioner till att klä hela partier av väggarna med tåliga, våtsäkra och framförallt hygieniska produkter.

 

Trånga utrymmen kräver väggskydd

I trånga utrymmen där det är hög belastning av gång- och hjultrafik kräver säkra och kvalitativa väggskydd som är monterade på rätt sätt. Genom väggskydd minskar behovet av löpande reparationer av väggar då det enkelt och smidigt går att ersätta de partier där slitaget har utmärkt sig lite extra. I trånga utrymmen är det inte alltid enkelt att hålla avstånd utan att gå mot väggar, därför underlättar väggskydden ytterligare och minskar kostnader men ökar samtidigt säkerheten. Våra väggskydd finns i en mängd olika färg- och designalternativ!

Kontakta oss på Gradus om du vill veta mer!

Senaste nytt