Vi vill att våra äldre skall känna sig säkra, speciellt när de bor på ett äldreboende. Det skall vara en trygg plats oavsett vilket stadie i livet de äldre befinner sig i. Därför är interiören en viktig del för att ge känslan av säkerhet och trygghet.

 

Enligt föreskrifter för kommuner och regioner skall bland annat handledare finnas utmed korridorer, men de skall även ha en avvikande färg gentemot väggen. Dessutom skall vägg och hörnskydd monteras där väggarna och interiören löper risk för slitage. 

 

Led våra äldre rätt

För att säkerheten skall optimeras är det otroligt viktigt att använda rätt skydd och säkerhet men även att det monteras och underhålls på rätt sätt. Det finns flera fördelar med våra ledstänger, de är lätta att greppa, smidiga att ta i även vid infästningarna då det inte blir några grova skarvar vid ledstängerna och blir varken varma eller kalla vid beröring utan håller en behaglig rumstemperatur. Oavsett vilken färg och nyans du har på väggen kan ledstängerna ge en tydlig visuell kontrast med bakgrunden. Slutligen är våra ledstänger även väldigt lätta att desinficera, vilket är otroligt viktigt såväl idag som imorgon. 

Se Gradus ledstänger här.

Senaste nytt