Du vet sedan tidigare att skydd och säkerhet är något som finns i vårt DNA på Gradus. Oavsett om det innefattar säkerhet ute på parkeringsplatser, i sterila sjukhusmiljöer eller i skolkorridorer är skydd och säkerhet genomgående. 

 

Äger du en fastighet eller föreskriver du en fastighet? Bygglagen säger nämligen att anläggningar skall bebyggas så att risken för olycksfall begränsas, vilket gör att våra produkter lämpar sig väldigt väl. Systemet är idealiskt i miljöer där både fotgängare och gångvägar är lokaliserade precis i närheten av fordonstrafik såsom parkeringsplatser, serviceområden och lastzoner.

 

Systemet av ledstänger erbjuder guidning, stöd och skydd för fotgängarna mot fordon. Det ger även en tydlig definition av gångvägar. Vårt system för skyddsräcken består framförallt av tre delar; toppskenor, mellanskenor och upprättstående stolpar. Våra skyddsräcken är ett modulärt ledstångssystem som består av en bas av galvaniserat stål och gjutna ståltillbehör. De har en diameter på 42 mm men längdmåtten går att kundanpassa. Du kan även addera svarta och gula polymerhöljen vilket ökar både ledstång- och stolpdiameter till 50mm. Det svarta och gula i kontrast till varandra underlättar synligheten för fotgängare och fordonstrafik. Vårt polymerbaserade hölje i konstruktionen gör även att det känns varmare och bekvämare att ta ledstängerna även under kallare tider utomhus. 

 

Glöm inte vägräcken

Komplettera dina skyddsområden där fotgängare och fordon rör sig tillsammans med vägräcken - för allas säkerhet. Detta skyddar såväl byggnader som människor från skador. Räckena är tillverkade i korrugerat varmförzinkat stål (enligt SS EN IS0 1461) och finns i två standardlängder - 3500mm och 1750mm (går att få anpassade längder) och kan böjas enligt önskemål (6m till 50m radie). 

För att få tydliga och säkra hörn och avslut finns en mängd tillbehör. Utbudet består av ett urval av polymerbaserade avslut i mjuka former som innehåller reflektorer av diamantkvalitet. Detta genererar en hög synlighet som ger en visuellt kontrast för både förare och fotgängare. 

 

Tillsammans med våra vägräcken går det att göra ett tillval av stoppskena för pallgafflar. Detta är ett tillval som fästs i golvet under den räckesskenan och är utformad för att förhindra att gafflar och lastpallar kommer in i zoner för gångtrafik. 

 

Kontakta oss på Gradus så berättar vi mer om både skyddsräcken och vägräcken!

Senaste nytt