Alla kan vi halka eller snubbla, var som helst och när som helst. Oavsett ålder, kön, yrke eller hälsotillstånd kan ingen av oss vara säker på att inte råka ut för olycka. Människor som har svårt med syn eller rörelse löper en större risk för att snubbla eller fastna i entrémattor som inte är korrekt monterade. För att minska risken för olyckor vid mataffärens eller butikens entré bör en matta vara följande:

- Halkfri

- Ligga still

- Vara enkel att köra över med hjultrafik

- Dörrmattor och skarpgaller bör vara infällda (alternativt finnas tunna och stadiga gångmattor)

Våra hybridbarriärsmattor är både snabba och enkla att installera, de kan även kapas och monteras efter behov på plats. Mattan lämpar sig utmärkt för ingångar och entréer där smuts och fukt behöver avlägsnas från gång- och hjultrafik. Hybridentrémattan kan användas som fristående matta eller kombineras med en textil entrématta för att ge en ultimat mattlösning. Klicka dig in här för att ta del av vår illustrativa guide för hur våra hybridmattor kan användas. 

Ta del av vår demonstrationsvideo för att se hur idealiskt Gradus mattsystem är för användning vid ingångar, entréer och andra mycket trafikerade cirkulationsområden som foajéer & mottagningar, hisslobbyer, trappor, korridorer och gångbanor, varuautomater och matsalar.

 

Undvik att bli skadeskyldig

Om kund eller besökare halkar på ett vått golv inne i exempelvis en butik eller restaurang kan hen ha rätt till skadestånd om innehavaren anses varit vårdslös. Ett sätt att ta hand om kunden är ett gediget entrésystem som tar hand om fukten som kommer utifrån. Annars får kunden parera runt varningsskyltar om att golvet är halt eller fuktigt  för att inte butiken skall uppfattas som vårdslös. Samma sak gäller vid fastighetsentréer. Om du blir skadad på grund av att de ansvariga inte vidtagit rätt åtgärder kan du ha rätt till ersättning.

Vill du ha en enkel lösning på vad du skall välja – kika in på våra hybridlösningar av entréemattor.

Även i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 går det läsa att det skall vara ordnat så att man undviker att snö, lera och väta förs in i arbetslokalerna. Exempel på åtgärder: - lämpligt ordnade skrapgaller eller torkmattor. I föreskrifterna sägs även att golv, trappsteg, lastkajer och skall vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning. 

Behöver du rådgivning kring detta så är du välkommen att kontakta oss.

Senaste nytt