Inkluderande design för demenssjuka 

 

I Sverige beräknas mellan 130 000 - 150 000 människor ha en demenssjukdom. Den siffran stiger med upp mot 25 000 personer varje år1. Många av dessa personer har dessutom andra synproblem. Därför är det viktigt att kunna designa interiörer på ett begripligt sätt även för de med kognitiv funktionsnedsättning, som kan yttra sig i perceptionsstörningar och nedsättningar i exempel känsel och syn. Vi på Gradus anser att det är en självklarhet att alla ska kunna leva anständiga och lyckliga liv i ett inkluderande samhälle. 

 

50 års erfarenhet

På Gradus ligger vi i framkant när det kommer till att skapa en inkluderande design. Vi arbetar för att minska risken att halka, snubbla och falla. Därför har vi utformat ett brett utbud av demensvänliga produkter. Sortimentet innehåller allt från ledstänger som erbjuder extra stöd, väggskydd som underlättar att lokalisera sig, trappnosar som syns och hjälper till att förhindra halka samt golvkombinationer med rätt färgkontrast. Vi använder oss av våra 50 år inom hälso- och sjukvårdssektorn där vi de senaste åren utökat vårt fokus på inkluderande design. 

 

Forskningsledda designprinciper

När vi djupdök i behovet av att inkludera demens i vår produktdesign kände vi att det var viktigt att arbeta med en organisation i framkant inom forskning om demens. Vi började därför samarbeta med Dementia Services Development Center (DSDC) vid University of Stirling. Det är en internationell organisation med mer än 25 års erfarenhet av att förbättra dementas liv. Detta genom utveckling av forskningsledda designprinciper. 

 

I vårt samarbete med teamet av kliniska specialister på DSDC har vi säkerställt att våra produkter uppfyller följande krav för demensinklusivitet:

 

- Hjälper till att stärka igenkänningen av miljön
- Minskar stress och ångest
- Skapar en hemlik känsla

- Har en lättförståelig design som erbjuder tydlig synlighet och flera anvisningar
- Undviker förvirring och distraktioner
- Är lätt att använda (Miljöförståelse)

- Uppmuntrar till interaktion och aktivitet

 

 

Ett brett sortiment av lämpliga produkter

Som ett resultat av vårt arbete tillsammans med DSDC har vi certifierat ett sortiment att våra produkter. Dessa är därmed lämpliga för användning i byggnader som används av personer med demens. Exempelvis tillverkar vi  vår textila Carezonematta, just med tanke på vårdboende men vi har också ett brett utbud av våra golvtillbehör och våra väggbeklädnadsplattor SureProtect Endure®, SureProtect Design® och SureProtect Pure®.

 

Idag har vi en grundlig kunskap om hur våra produkter ska användas för att skapa en demensvänlig miljö med avseende på kulör, ljus och kontrast. Det möjliggör att vi kan ge råd och specifikationer på ett sätt som säkerställer att vi skapar en miljö som undviker risken att snubbla eller falla för personer med demens.

 

Vi utvecklar ständigt vår kunskap

När det gäller att designa produkter för demens finns det aldrig tid att koppla av och klappa sig själv på axeln. Vi måste ständigt kämpa oss vidare med att hålla oss uppdaterade med den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Detta för att fortsätta leverera bästa tänkbara service. Det är enda sättet för att tusentals människor som lever med demens i Sverige ska kunna delta fullt ut i samhället.

Har du några frågor eller vill veta mer om hur man designar för självständigt boende och en inkluderande design? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 Svenskt Demenscentrum. Demens i siffror. 2020. https://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demens-i-siffror. (Hämtad 2021-05-14)

Senaste nytt