15th apr 2019

Att ta tid och energi för att åtgärda ett problem som går att undvika är inte en effektiv användning av tid och resurser. Ett exempel på sådant är skador på väggar, bl a av hjulburen trafik. Även om det kan ta mer tid och energi på kort sikt, ger rätt skyddade fastigheter utdelning på lång sikt.

15th mar 2019
Colour & contrast

Krav på förbättrad tillgänglighet till byggnader för alla besökare kom med Diskrimineringslagens bestämmelse om bristande tillgänglighet från 2010.  Här stadgas att ”en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

1st mar 2019
Econyl

Det är inte bara några av våra textila heltäckningsmattor som är gjorda med  utan även våra entrémattor.
För flera år började vi, liksom andra globala tillverkare, att använda oss av ECONYL® återskapad och genomfärgad nylon av återvunna råvaror för att bevara vår naturliga miljö.

22nd Feb 2019

Även om vi inte vill tro att det sker ofta i vår bransch, ser vi resultatet av denna typ av tänkande runt om i samhället varje dag.

Sidor