Spara pengar med en funktionell skolmiljö

Sommaren är här och allt fler skolor påbörjar sitt sommarlov. En tid för återhämtning både för personal och elever men även för skolbyggnaden. Sommarlovet är en perfekt tid för rusta upp skolan för den kommande terminen. Du sparar både ekonomiskt och förhöjer utseendet. Vi på Gradus erbjuder flera funktionella lösningar,  bland annat väggskydd, trappnoslister och entrémattor. 

En lönsam investering

För att sänka underhållskostnaderna och skapa en fräschare miljö kan du investera i väggskydd och entrémattor. Det minskar slitaget på väggar och golv. Att investera i produkter som ger mindre slitage och underhållsåtgärder genererar i möjligheten att minska stigande underhållskostnader och att få högre driftsnetto över tid.1  I figuren nedan får du en överblick av kostnads- och betalningsmönster över en fastighets livscykel. 


Källa: Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2008.2

 Vi hjälper dig

Väggskyddssystem - Våra väggskydd kan installeras både på utvalda områden och hela väggar. Produkten minskar behovet av löpande reparation. Några av dess positiva egenskaper är skydd mot slitage från gångtrafik, stolar, väskor och skor som vanligtvis riskerar att skapa märken på väggar. Läs mer om Gradus väggskydd.

Trappnoslister -Med trappnoslister kan du tydliggöra nivåskillnader, trappsteg eller gångstråk utan att äventyra halksäkerheten. Alla produkter är utformade för att uppfylla de krav på säkerhet, prestanda och estetik som arkitekter, förskrivare och golventreprenörer ställer på skolmiljö. Läs mer om Gradus trappnoslister.

Entrémattor -Med en korrekt utformad entrézon minimeras risken för halkolyckor orsakade av tex blöta golv och slitaget av golvet innanför entrézonen. De minskar även städkostnader och skapar ett bättre intryck av fastigheten när smuts och slask inte släpas runt på golven i byggnaden. Läs mer om Gradus entrémattor.

I filmen nedan gör vi ett reptest mellan en målad vägg och Gradus väggskydd SureProtect Endure.

School’s out

Avslutningsvis vill vi på Gradus önska ett trevligt sommarlov med mycket sol och bad samt tid för återhämtning. Behöver du hjälp med din fastighet eller har du några andra frågor? Kontakta oss - vi är experter och hjälper gärna till.

 

 Källor:

Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi (2008) Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur, Fastighetsnytt Förlags AB, Stockholm

Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi (2008) Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur, Fastighetsnytt Förlags AB, Stockholm

 

 

 

Senaste nytt